Events List

Advaita Tantra: The Message of My Body – Clear Your Body – Clear Your Mind – Open your Heart!

Advaita03Introduction into the course (voor Nederlands scroll naar beneden!)

The Message of My Body

Wilhelm Reich, who was an important disciple of Sigmund Freud published the “Charcteranalysis” in 1933. His thesis was, that most neurotic behavior has its roots in the block of libido, demanded by society in the process of adaptation.
The suppressed emotions are stored in chronic muscle tensions throughout the body, everywhere, even inside the genitals.
Reich and his disciple, Alexander Lowen found five basic bodytypes: the Shizo, the Oral, the Masochist, the Rigid and the Psychopath. They relate to the history, the patterns of behaviour and the sexual flow or the blocks in it.
Working in any therapeutic, tantric or even strictly psychological discipline it is very useful to own this very practical knowledge.
During this weekend seminar Advaita wants to share her experience of more than three decades working with this tool to support people in the flow of their life energy.

About Advaita:

Advaita has been practicing tantra and therapy since 1982 and working with the tarot for 30 years. Her work is wild, ecstatic, energetic and radical in its approach, loving, gentle, tender and understanding in its care, as well as liberating, sensual, bracing and full of power in its effectiveness.
Working with the integration of sexual traumas she is as compassionate and cautious as you would expect from someone who herself was affected by this issue, but this doesn’t lessen her fight to bring the issues out into the open. She was initiated and taught by the Masters Guru Maharaji, Osho, Barry Long, and Punjaji.

Other strong influences come from Paramahansa Yogananda, Ramakrishna and Swami Vivekananda. She has studied Bioenergetics, Primal therapy, Encounter, Energy work, Breath therapy and Tantra (Margo Anand ).

Born on 11 February, 1949 in Wiesbaden as Maria Bach, she completed her high school studies in 1967 and went on to study psychology, sociology and philosophy at the University of Frankfurt. Her life was shaped by her father in his role as teacher (freemason and author, including publications under a pseudonym during the National Socialist era) as well as the one responsible for her sexual traumas.

Today she is the mother of 4 adult sons and has lived the dyads in many relationships as wife, lover, tantric and partner. She has had her own practice in Wiesbaden since 1985.
Her publications include works on the following topics: violence in relationships, incest and orgasm problems, rituals, tantra, competition among women, men and mothers, love, jealousy, body work, tantra in everyday life, death and re-birth. Some of these have been compiled in two books under the title “No Blossom Without Roots”.

Course Content and program:

Tantra means to develop an ever expanding consciousness of the body, mind and soul.

We open the body with six Yoga exercises, the so called Meridians, which do this opening very systematically.
We will practice in the morning the Mandala meditation according to Osho.
This technique is not as known as Dynamic meditation, but may easily be practiced at home and helps to release possible energy blocks in the pelvis.

Saturday morning we devote to Bioenergetics according to Wilhelm Reich, the discovery of the orgasm reflex and the orgasmic power.

Advaita invented the “Pillar of Fire”, which combines personal vision with physical energy. That vision rises out the depth of the “Vehical of Ecstasy” – a tantric name for the body.

During the Saturday afternoon the ”Triad” is a method for three persons to support each other in the rememberance of the Divine origin through loving touch, the bio-energetic way of posture / gesture, plus exceptional music.

Sunday morning we awaken the energy of the 7 chakras through particular dances and the rise of individual symbols that belong to the chakra’s.

All together the participant will have an insight into the basics of tantric exercises plus an individual result of that very practice, an insight into the workings of his/her body, mind and soul.

Let us awaken in a group union the flame of tantric consciousness!

With Love,

Advaita.

Course info:

Teacher(s): Advaita Maria Bach (Germany)
Course Title: Tantric Awakening & Bio-Energetics, Level I
Dates: 19 -21 of February 2016
Location: Connection University Campus, Rotterdam, The Netherlands
Spoken language: German / English
Study credit points: 4

• This master-class can also be taken as a separate course (with or without CU certification)
• Price per person € 375,- (= early bird booking, until six weeks before the start of the course), regular price € 450,-
• Meals and overnight stay are not included in the course price
• Optional & Additional: Sheets & Towel € 10,- per person, per weekend
• Certificate of Attendance for free
• Examination and CU Certificate € 350,-

Register: please send us an e-mail with your name and your mobile telephone number, plus the name of the course you want to register for: info@deconnection.org or call: +31 (0)6 499 87 435.

NEDERLANDS:

Introductie in de cursus

De boodschap van mijn Lichaam

Wilhelm Reich, die een belangrijke volgeling van Sigmund Freud was, publiceerde de “Karakter Analyse” in 1933. Zijn proefschrift handelde over het feit dat het meeste neurotische gedrag in de mens zijn wortels heeft in de blokkades van het libido, het libido opgeëist door de samenleving in het proces van aanpassing.
De onderdrukte emoties worden opgeslagen in chronische spierspanningen door het hele lichaam, en dus ook binnenin de genitaliën.

Reich en zijn leerling, Alexander Löwen vonden vijf fundamentele bodytypes: de Schizo, de Orale, de Masochist, de Rigide en de Psychopaat. Zij hebben betrekking op de persoonlijke geschiedenis, de daarin verworven gedragspatronen en de seksuele flow of blokkades.
Werken in een therapeutische, tantrische of zelfs strikt psychologische discipline maakt het zeer nuttig om deze zeer praktische lichaamskennis te bezitten.

Tijdens dit weekend seminar zal Advaita haar ervaring van meer dan drie decennia met ons delen. Om met deze tool om mensen te ondersteunen de natuurlijke stroom van hun levensenergie (Prana) te ervaren.

Over Advaita:
Advaita beoefent tantra en tantra therapie sinds 1982. Zij werkt met de tarot voor meer dan 30 jaar. Haar werk is te kenmerken als wild, extatisch, energiek en radicaal. Echter in haar aanpak, lief, zacht, teder en met de nodige zorg en inzicht, maar ook bevrijdend, sensueel, verkwikkend, empowering en effectief.
Advaita werkt met de integratie van seksuele trauma’s. Ze is meelevend en voorzichtig als je van iemand die zelf werd getroffen door dit probleem, zou mogen verwachten. Maar dit betekent niet dat haar strijd om deze problemen in de openbaarheid te brengen hierdoor vermindert.
Advaita werd geïnitieerd en onderwezen door de Masters Guru Maharaji, Osho, Barry Long en Punjaji.
Andere sterke invloeden komen van Paramahansa Yogananda, Ramakrishna en Swami Vivekananda. Ze heeft Bio-energetica, Primal therapie, energie werk, adem therapie en Tantra bij o.a. Margo Anand gestudeerd.
Geboren op 11 februari 1949 in Wiesbaden als Maria Bach (nazaat van de bekende componist) , voltooide ze haar middelbare school in 1967. Daarna ging zij psychologie, sociologie en filosofie studeren aan de universiteit van Frankfurt.
Haar leven werd gevormd door haar vader in zijn rol als leraar (vrijmetselaar en schrijver, met inbegrip van publicaties onder een pseudoniem tijdens het nationaal-socialistische tijdperk) alsmede degene die verantwoordelijk is voor haar seksuele trauma.
Vandaag is ze de moeder van 4 volwassen zonen en was geliefde in vele relaties. Zij koestert haar rol als vrouw, minnares, tantrika en partner.
Ze heeft haar eigen praktijk in Wiesbaden sinds 1985.
Haar publicaties omvatten werken over de volgende onderwerpen: geweld in relaties, incest en orgasme problemen, rituelen, tantra, concurrentie tussen de vrouwen, mannen en moeders, liefde, jaloezie, lichaamswerk, tantra in het dagelijks leven, dood en wedergeboorte. Sommige van deze artikelen zijn in twee boeken onder de titel samengesteld “Zonder Wortels geen Bloei”.

Cursus Inhoud en programma:
Tantra betekent om een steeds groter bewustzijn van het lichaam, geest en ziel te ontwikkelen.
We openen het lichaam met zes Yoga oefeningen, de zogenaamde meridianen, die deze opening zeer systematisch bewerkstelligen.
We zullen de Mandala meditatie oefenen volgens Osho in de ochtend.
Deze techniek is minder bekend als dynamische meditaties van Osho, maar kan gemakkelijk worden beoefend thuis en helpt eventuele blokkades op te lossen en zorgt voor total release in het bekken.
Zaterdagochtend besteden we aandacht aan de Bio-energetica volgens Wilhelm Reich, de ontdekking van de orgasme reflex en de orgastische kracht.
Advaita, uitvinder van de “Pillar of Fire”, combineert persoonlijke visie met fysieke energie. Die visie verrijst uit de diepte van de “Vehical of Ecstasy” – een tantrische benaming voor het lichaam.
Tijdens de zaterdagmiddag volgt de “Triade”. Dit is een methode voor drie personen om elkaar in de herinnering van de goddelijke oorsprong te ondersteunen door middel van liefdevolle aanraking, de bio-energetische manier van houding / gebaar, vergezeld van uitzonderlijke muziek.
Zondagochtend ontwaken we de energie van de 7 chakra’s door middel van specifieke dansen en de opkomst van de individuele symbolen die behoren tot de chakra’s.
Alles bij elkaar zal de deelnemer een inzicht in de basisprincipes van bio-energetische en tantrische oefeningen krijgen. Daarnaast het fysieke en energetische resultaat van de oefeningen in de praktijk ervaren. Dit leidt tot meer inzicht in de werking van zijn / haar lichaam, de geest en de ziel.
Laten we ontwaken in een groepsverbond en de vlam van tantrische bewustzijn ontsteken!
Met liefde,
Advaita.
Voor meer info en of aanmelden mail: info@deconnection.org of bel: 06 499 87 435.

Log In

Create an account